English | Nederlands | Espagnol
Over De Video, Bitcoin en de Blockchain

De technologie achter crypto currencies als Bitcoin gaat de rol van de traditionele vertrouwde partijen als banken, accountants, notarissen en overheden in de komende jaren onvermijdelijk en ingrijpend veranderen. De mogelijkheden zijn eindeloos, we nodigen je uit om er een serieus gesprek over te beginnen!

Wanneer je deze video de moeite waard vindt, kun je je waardering laten blijken door de video te delen met je eigen netwerk!

Donaties zijn ook welkom, wanneer je onze tijd en inspanning wilt belonen. Dit kan uiteraard middels Bitcoin: 1AtFaRrPFiwm2xUYN2C41edGgKPR5AXYDh


Doneer bitcoin wanneer je de video leuk vindt
↑ naar boven

Credits

Gemaakt Door
Met Dank Aan
↑ naar boven

Transcriptie

Wat als er een technologie is die zo krachtig blijkt te zijn dat de manier waarop we omgaan met fundamentele pijlers van onze maatschappij en de economie compleet zal veranderen?

We hebben het dan over zaken zoals eigendom, transacties, handel, contracten en vertrouwen, maar ook governance en compliance. Die technologie is er en heet crypto currency!

Crypto Currency

We horen het meest over Bitcoin als virtueel geld of een betalingssysteem. Wie zich verdiept in crypto currencies zoals Bitcoin, komt er achter dat geld eigenlijk het topje van de ijsberg is. Het gaat namelijk om baanbrekende internet technologie waarvan geld slechts één van de toepassingen is...

Geld bestaat om handel te kunnen drijven. Handel is door de eeuwen heen complex geworden. Iedereen handelt met iedereen, wereldwijd. Al die handel wordt geadministreerd in boekhoudingen.

Die boekhoudingen staan op zichzelf en zijn vaak besloten. Daarom gebruiken we derde partijen en tussenpersonen die we vertrouwen om transacties mogelijk te maken en goed te keuren.

Denk aan overheden, banken, accountants, notarissen en ook de bankbiljetten zelf. Dit noemen we “Trusted Third Parties”.

Trusted Third Parties

Dit brengt ons bij de essentie van Bitcoin. De Bitcoin software stelt een netwerk van computers in staat om via internet een gezamenlijke boekhouding bij te houden.

Deze boekhouding is niet besloten of in het bezit van één partij, maar staat in één openbaar, digitaal grootboek dat volledig is gedistribueerd over het netwerk. Dit noemen we de Blockchain.

In de Blockchain staan alle transacties met bijbehorende data, tijden en ook de eigenaren hiervan, inclusief saldi. Iedere node in het netwerk bezit een volledige kopie van de Blockchain.

Op basis van ingewikkelde wiskundige principes worden de transacties geverifieerd door de zogenoemde Bitcoin Miners, die het grootboek onderhouden.

De wiskundige principes zorgen er ook voor dat deze nodes continu geautomatiseerd consensus bereiken over de staat van het grootboek en iedere transactie daarin.

Wordt er geknoeid met een transactie dan ontstaat er geen consensus en weigert het netwerk de transactie op te nemen in de Blockchain. Dus iedere transactie is openbaar en vele duizenden nodes zijn het er over eens dat de transactie onbetwist heeft plaatsgevonden op datum X en tijdstip Y.

Het is alsof er een notaris bij iedere transactie zit. Zo beschikt iedereen over één gedeelde bron van waarheid, een shared single source of truth.

Hierdoor kunnen we de Blockchain altijd vertrouwen.

Single Source of Truth

Het maakt de nodes of het grootboek niets uit of een bitcoin een waarde in Euro’s of Dollars vertegenwoordigt, of iets anders van waarde of bezit. Gebruikers kunnen dit zelf bepalen.

Zo bestaat een bitcoin uit 100 miljoen eenheden. En elke eenheid is afzonderlijk te identificeren en ook afzonderlijk te programmeren. Dat betekent dat je iedere eenheid eigenschappen kunt meegeven.

Je kunt een eenheid programmeren alsof het een eurocent is, of een aandeel in een bedrijf, een kilowatt-uur aan energie of een digitale akte van eigendom.

Daarmee gaat Bitcoin veel verder dan geld en betalingen: Een Bitcoin kan vele vormen van eigendom vertegenwoordigen. Denk aan het recht op 1000 vaten olie, spaarpunten of een stem tijdens verkiezingen.

Ook kunnen ons geld stukken slimmer maken en geldstromen automatiseren.Stel je een zorgtoeslag voor in euros die alleen kan worden aangewend om ziektekosten mee te betalen bij gecertificeerde partijen.

Of iemand zich aan de regels houdt controleer je dan niet via het bureaucratische proces achteraf, maar je programmeert deze regels in het geld. Kortom: compliance vooraf.

De eenheid kan zelfs zo geprogrammeerd zijn dat hij automatisch terugkeert naar de uitgever, als de ontvanger er een bepaalde tijd niets mee doet. Zo kun je geld maken dat niet kan worden opgepot.

Een bedrijf kan op dezelfde manier meer controle houden op de uitgaven door budgetten voor salaris, machines, materialen en onderhoud te programmeren zodat dat geld is geoormerkt en niet aan andere zaken uitgegeven kan worden.

Door dit te automatiseren heb je veel minder bureaucratie nodig, wat enorm veel werk scheelt voor accountants, controlers en de organisatie in het algemeen.

Het programmeerbare en open karakter van Bitcoin stelt ons in staat om onze financiële sector en administratieve processen compleet opnieuw op te bouwen en te innoveren, ze efficiënter en transparanter te maken en bureaucratie enorm te verminderen.

Maar het gaat verder.

Internet of Things

In een “internet of things” krijgt onze economie te maken met machines die deelnemen in het economisch verkeer. Sterker nog, ze zijn er al: Denk aan een drankautomaat, of drones die pakjes bezorgen.

Deze machines kennen het begrip vertrouwen niet, maar Bitcoin kent dat wel. Via Bitcoin weet de drone 100% zeker dat het pakje bij de juiste persoon aankomt en dat de betaling onbetwist heeft plaatsgevonden.

En de drankautomaat kunnen we zo programmeren dat deze zelfstandig nieuwe voorraad bestelt, afrekent met de leverancier en aangeeft wanneer onderhoud nodig is.

U begrijpt… De mogelijkheden zijn eindeloos. Internet technologie is disruptief en doorbreekt de status quo. Het opent markten en doorbreekt de posities van tussenpersonen continu. Bitcoin en Crypto currencies hebben voor een paradigma verschuiving gezorgd. Het is hoog tijd dat we deze nieuwe inzichten en mogelijkheden constructief kritisch benaderen en met open vizier in gesprek gaan over mogelijk toepassingen

↑ naar boven

Reacties

↑ to top

Disclaimer

Deze video is geen beleggingsadvies. Hoe meer wij leren over Bitcoin, hoe meer wij ons beseffen dat er nog veel meer te leren valt. Deze video bevat onze kijk op de ontwikkelingen op 24 september 2014.

De video is uitgebracht onder Creative Commons.

Formeel: Creative Commons-Licentie
Bitcoin Properly van Rutger van Zuidam, Sebas van den Brink, Patrick Loonstra en Lykle de Vries is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op werk op http://bitcoinproperly.org.

↑ naar boven